Marrak Oy:n arvot

marrak-m

Rehellisyys ja avoimuus muodostavat kestävän pohjan Marrak Oy:n toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa. Pääarvoistamme muodostuu Marrakin yhtenäinen perusta toiminnalle ja päätöksenteolle.

 

tilaajavastuu.fi